Sản phẩm khác

12 September,2013

Máy chiếu
May chieu panasonicCamera

cameraBảng giá:

CAMERA
206e DOME SONY CCD715.00024T
303M  DOME SONY CCD 420TV385.00024T
4100 DOME SONY CCD 600TV583.00024T
410C DOME SONY CCD 500TV627.00024T
410C DOME SONY CCD 500TV627.00024T
412E DOME SONY CCD 550TV858.00024T
410H DOME SONY CCD 680TV935.00024T
203e  THÂN  SONY CCD 540TV858.00024T
1210 THÂN SONY CCD 600TV660.00024T
1212Z THÂN SONY CCD 600TV715.00024T
1310R THÂN SONY CCD 600TV825.00024T
2710 THÂN TO SONY CCD 600TV1.089.00024T
205C THÂN SONY CCD 500TV638.00024T
213C THÂN SONY CCD 500TV935.00024T
254C THÂN SONY CCD 500TV1.375.00024T
250C THÂN SONY CCD 500TV1.760.00024T
DÒNG 800TVL
QTX 1218  THÂN748.00024T
QTX 1318/1318R  THÂN858.00024T
QTX 2618  THÂN1.155.00024T
QTX 2718  THÂN1.210.00024T
QTX 2108  THÂN880.00024T
QTX 2118  THÂN836.00024T
QTX 1418  DOME935.00024T
QTX 4108/4108B  DOME660.00024T
QTX 4128  DOME858.00024T
QTX 1518  DOME880.00024T
QTX 1618  DOME825.00024T
QTX 1718  DOME759.00024T
QTX1918B/1918W  DOME63.80024T
CAMERA IP QUESTEK/GREENTEK
JW0004  IP ROBO WIFI  GREENTEK1.320.00024T
WIP- 005  IP ROBO WIFI  GREENTEK1.540.00024T
906 IP CAMERA MÀU XOAY 4 CHIỀU1.595.00024T
906W IP CAMERA MÀU  NGOÀI TRỜI1.925.00024T
MAÙY CHIEÁU PANASONIC( Baûo haønh 12 thaùng, boùng  ñeøn 05th)
PT-LB1VEA9.765.000
PANASONIC PT-LB2VEA12.075.000
PANASONIC PT-LB3EA16.065.000
PANASONIC PT-ST10EA25.620.000
PANASONIC PT-LX22EA9.135.000
PANASONIC PT-LX26EA10.710.000
PANASONIC PT-LX26HEA14.070.000
PANASONIC PT-LW25HEA15.435.000
MAÙY CHIEÁU SONY( Baûo haønh 24 thaùng, boùng  ñeøn 06th)
SONY VPL – DX10010.920.000
SONY VPL – DW12020.160.000
SONY VPL – EX22114.490.000
SONY VPL – DX12517.325.000
MAÙY CHIEÁU INFORCUS ( Baûo haønh 24 thaùng, boùng  ñeøn 12th)
IN1127.875.000
IN11613.860.000
IN10512.285.000
IN212413.335.000
IN212615.225.000
IN211212.495.000
IN211414.595.000

camera1

Xem thêm:

No comments.

Leave a Reply


Dịch vụ lap dat phong net chuyên nghiệp