Home / Máy vi tính để bàn / Bảng giá máy tính

Bảng giá máy tính

Bảng giá Máy tính theo bộ:

 
MÀN HÌNH
LCD 17 Dell
CPU
Intel® G1620 Processor (2M Cache, 2.70 GHz)
MAIN
Intel Chipset H61 / DDR3
RAM
DDR3 – 2G/1333
Ổ CỨNG
160Gb Sata II Seagate
VGA-LAN
VGA 1GB Full Onboard
CASE-NGUỒN
Case Golden Field 80b Cứng Đẹp- Nguồn 700w
KHUYẾN MÃI
Tặng kèm 1 bộ phím + Chuột
5.250.000 VNĐ
Mã Sản Phẩm
A01 – Bảo hành 36T

 

 
MÀN HÌNH

LCD AOC/LG/Dell 20in
CPU
Intel® Core 2 Dual E8400 (6M Cache, 3.0 GHz)

MAIN
Intel Chipset G41 / DDR3
RAM
DDR3 – 2G/1333
Ổ CỨNG
160Gb Sata II Seagate
VGA-LAN
VGA 1GB Full Onboard
CASE-NGUỒN
Case Golden Field 80b Cứng Đẹp- Nguồn 700w
KHUYẾN MÃI
Tặng kèm 1 bộ phím + Chuột
4.940.000 VNĐ
Mã Sản Phẩm
A02 – Bảo hành 12T

 

 
MÀN HÌNH

Máy chưa bao gồm màn hình
CPU
Intel® Core™2 Duo Processor E7400 (3M Cache, 2.80 GHz)

MAIN
Intel Chipset G41 / DDR3
RAM
DDR3 – 2G/1333
Ổ CỨNG
160Gb Sata II Seagate
VGA-LAN
VGA 1Gb Full Onboard
CASE-NGUỒN
Case Golden Field 80b Cứng Đẹp- Nguồn 700w
KHUYẾN MÃI
Tặng kèm 1 bộ phím + Chuột
3.200.000 VNĐ
Mã Sản Phẩm
A07 – Bảo hành 12T

 
MÀN HÌNH

Máy chưa bao gồm màn hình
CPU
Intel® Core™2 Duo Processor E8400 (6M Cache, 3.0 GHz)

MAIN
Intel Chipset G41 / DDR3
RAM
DDR3 – 2G1333
Ổ CỨNG
160Gb Sata II Seagate
VGA-LAN
VGA 1Gb Full Onboard
CASE-NGUỒN
Case Golden Field 80b Cứng Đẹp- Nguồn 700w
KHUYẾN MÃI
Tặng kèm 1 bộ phím + Chuột
3.220.000 VNĐ
Mã Sản Phẩm
A08 – Bảo hành 12T

 

 
MÀN HÌNH

Máy chưa bao gồm màn hình
CPU
Intel® Core™2 Duo Processor E8400 (6M Cache, 3.0 GHz)

MAIN
Intel Chipset G41 / DDR3
RAM
DDR3 – 4G/1333
Ổ CỨNG
160Gb Sata II Seagate
VGA-LAN
VGA rời 2GD3 128bit
CASE-NGUỒN
Case Golden Field 80b Cứng Đẹp- Nguồn 700w
KHUYẾN MÃI
Tặng kèm 1 bộ phím + Chuột
4.450.000 VNĐ
Mã Sản Phẩm
A09.2 – Bảo hành 12T

 

 
MÀN HÌNH

Máy chưa bao gồm màn hình
CPU
Intel® Celeron® Processor G2020 (3M Cache, 2.90 GHz)

MAIN
Intel Chipset H61 / DDR3
RAM
DDR3 – 2G/1333
Ổ CỨNG
160Gb Sata II Seagate
VGA-LAN
VGA 1Gb Full Onboard
CASE-NGUỒN
Case Golden Field 80b Cứng Đẹp- Nguồn 700w
KHUYẾN MÃI
Tặng kèm 1 bộ phím + Chuột
4.310.000 VNĐ
Mã Sản Phẩm
A13 – Bảo hành 36T

 

 
MÀN HÌNH

Máy chưa bao gồm màn hình
CPU
Intel® Celeron® Processor G860 (3M Cache, 3.0 GHz)

MAIN
Intel Chipset H61 / DDR3
RAM
DDR3 – 2G/1333
Ổ CỨNG
160Gb Sata II Seagate
VGA-LAN
VGA 1Gb Full Onboard
CASE-NGUỒN
Case Golden Field 80b Cứng Đẹp- Nguồn 700w
KHUYẾN MÃI
Tặng kèm 1 bộ phím + Chuột
4.000.000 VNĐ
Mã Sản Phẩm
A12 – Bảo hành 36T

 

 
MÀN HÌNH

Máy chưa bao gồm màn hình
CPU
Intel® Celeron® Processor G2030 (3M Cache, 3.0 GHz)

MAIN
Intel Chipset H61 / DDR3
RAM
DDR3 – 2G/1333
Ổ CỨNG
250Gb Sata II Seagate
VGA-LAN
VGA rời 2GD3 128bit
CASE-NGUỒN
Case Golden Field 80b Cứng Đẹp- Nguồn 700w
KHUYẾN MÃI
Tặng kèm 1 bộ phím + Chuột
5.170.000 VNĐ
Mã Sản Phẩm
A15 – Bảo hành 36T

 

 
MÀN HÌNH

Máy chưa bao gồm màn hình
CPU
Intel® Core™ i3-2100 Processor (3M Cache, 3.10 GHz)

MAIN
Intel Chipset H61 / DDR3
RAM
DDR3 – 2G/1333
Ổ CỨNG
250Gb Sata II Seagate
VGA-LAN
VGA 1Gb Full Onboard
CASE-NGUỒN
Case Golden Field 80b Cứng Đẹp- Nguồn 700w
KHUYẾN MÃI
Tặng kèm 1 bộ phím + Chuột
5.230.000 VNĐ
Mã Sản Phẩm
A16 – Bảo hành 36T

 

 
MÀN HÌNH

Máy chưa bao gồm màn hình
CPU
Intel® Celeron® Processor G3220 (3M Cache, 3.0 GHz)

MAIN
Intel Chipset H81 / DDR3
RAM
DDR3 – 4G/1333
Ổ CỨNG
250Gb Sata II Seagate
VGA-LAN
VGA 1Gb Full Onboard
CASE-NGUỒN
Case Golden Field 80b Cứng Đẹp- Nguồn 700w
KHUYẾN MÃI
Tặng kèm 1 bộ phím + Chuột
4.800.000 VNĐ
Mã Sản Phẩm
A18 – Bảo hành 36T

 

 
MÀN HÌNH

Máy chưa bao gồm màn hình
CPU
Intel® Core™ i3-3240 Processor (3M Cache, 3.40 GHz)

MAIN
Intel Chipset H61 / DDR3
RAM
DDR3 – 2G/1333
Ổ CỨNG
500Gb Sata II Seagate
VGA-LAN
Intel HD Graphics 1.5Gb
CASE-NGUỒN
Case Golden Field 80b Cứng Đẹp- Nguồn 700w
KHUYẾN MÃI
Tặng kèm 1 bộ phím + Chuột
6.200.000 VNĐ
Mã Sản Phẩm
A20 – Bảo hành 36T

 

 
MÀN HÌNH

Máy chưa bao gồm màn hình
CPU
Intel® Core™ i5 – 2400 Processor (6M Cache, 3.1 GHz)

MAIN
Intel Chipset H61 / DDR3
RAM
DDR3 – 2G/1333
Ổ CỨNG
250Gb Sata II Seagate
VGA-LAN
Intel HD Graphics 1.5Gb
CASE-NGUỒN
Case Golden Field 80b Cứng Đẹp- Nguồn 700w
KHUYẾN MÃI
Tặng kèm 1 bộ phím + Chuột
5.840.000 VNĐ
Mã Sản Phẩm
A21- Bảo hành 36T

 

 
MÀN HÌNH

Máy chưa bao gồm màn hình
CPU
Intel® Core™ i5 – 3470 Processor (6M Cache, 3.6 GHz)

MAIN
Intel Chipset H61 / DDR3
RAM
DDR3 – 4G/1333
Ổ CỨNG
500Gb Sata II Seagate
VGA-LAN
Intel HD Graphics 1.5Gb
CASE-NGUỒN
Case Golden Field 80b Cứng Đẹp- Nguồn 700w
KHUYẾN MÃI
Tặng kèm 1 bộ phím + Chuột
7.190.000 VNĐ
Mã Sản Phẩm
A25- Bảo hành 36T

 

 
MÀN HÌNH

Máy chưa bao gồm màn hình
CPU
Intel® Core™ i7-3770 Processor (8M Cache, 3.90 GHz)

MAIN
Intel Chipset H61 / DDR3
RAM
DDR3 – 4G/1333
Ổ CỨNG
500Gb Sata II Seagate
VGA-LAN
Intel HD Graphics 1.5Gb
CASE-NGUỒN
Case Golden Field 80b Cứng Đẹp- Nguồn 700w
KHUYẾN MÃI
Tặng kèm 1 bộ phím + Chuột
8.700.000 VNĐ
Mã Sản Phẩm
A26- Bảo hành 36T

 

 
MÀN HÌNH

Máy chưa bao gồm màn hình
CPU
 Intel® Core™ i7-4770 Processor (8M Cache, 3.90 GHz)

MAIN
Intel Chipset H81 / DDR3
RAM
DDR3 – 4G/1333
Ổ CỨNG
500Gb Sata II Seagate
VGA-LAN
Intel HD Graphics 1.5Gb
CASE-NGUỒN
Case Golden Field 80b Cứng Đẹp- Nguồn 700w
KHUYẾN MÃI
Tặng kèm 1 bộ phím + Chuột
10.200.000 VNĐ
Mã Sản Phẩm
A29- Bảo hành 36T

 

 
MÀN HÌNH

Máy chưa bao gồm màn hình
CPU
 Intel® Core™ i7-4770 Processor (8M Cache, 3.90 GHz)

MAIN
Intel Chipset H81 / DDR3
RAM
DDR3 – 4G/1333
Ổ CỨNG
500Gb Sata II Seagate
VGA-LAN
Intel HD Graphics 1.5Gb
CASE-NGUỒN
Case Golden Field 80b Cứng Đẹp- Nguồn 700w
KHUYẾN MÃI
Tặng kèm 1 bộ phím + Chuột
10.200.000 VNĐ
Mã Sản Phẩm
A29- Bảo hành 36T

 

 
MÀN HÌNH

LG/AOC/Viewsonic 22inch
CPU
 Intel® Core™ i3-4150 Processor (3M Cache, 3.50 GHz)

MAIN
Intel Chipset H81 / DDR3
RAM
DDR3 – 4G/1333
Ổ CỨNG
250Gb Sata II Seagate
VGA-LAN
VGA Nvidia 2GD3 128bit
CASE-NGUỒN
Case Golden Field 80b Cứng Đẹp- Nguồn 700w
KHUYẾN MÃI
Tặng kèm 1 bộ phím + Chuột
9.400.000 VNĐ
Mã Sản Phẩm
B07- Bảo hành 36T

 

 
MÀN HÌNH

LG/AOC/Viewsonic 22inch
CPU
 Intel® Core™ i3- 4160 Processor (3M Cache, 3.6 GHz)

MAIN
Intel Chipset H81 / DDR3
RAM
DDR3 – 4G/1333
Ổ CỨNG
500Gb Sata II Seagate
VGA-LAN
Intel HD Graphics 1.5Gb
CASE-NGUỒN
Case Golden Field 80b Cứng Đẹp- Nguồn 700w
KHUYẾN MÃI
Tặng kèm 1 bộ phím + Chuột
9.500.000 VNĐ
Mã Sản Phẩm
B10 – Bảo hành 36T

 

 
MÀN HÌNH

LG/AOC/Viewsonic 20inch
CPU
Intel® Core™ i5-4460 Processor (6M Cache, 3.40 GHz)

MAIN
Intel Chipset H81 / DDR3
RAM
DDR3 – 4G/1333
Ổ CỨNG
250Gb Sata II Seagate
VGA-LAN
VGA Nvidia 2GD3 128bit
CASE-NGUỒN
Case Golden Field 80b Cứng Đẹp- Nguồn 700w
KHUYẾN MÃI
Tặng kèm 1 bộ phím + Chuột
11.200.000 VNĐ
Mã Sản Phẩm
B08- Bảo hành 36T

 

 
MÀN HÌNH

LG/AOC/Viewsonic 20inch
CPU
Intel® Core™ I7-4790 Processor (8M Cache, up to 4.0 GHz)

MAIN
Intel Chipset H81 / DDR3
RAM
DDR3 – 4G/1600
Ổ CỨNG
1Tb Sata 3 Seagate
VGA-LAN
Intel HD Graphics 1.5Gb
CASE-NGUỒN
Case Golden Field 80b Cứng Đẹp- Nguồn 700w
KHUYẾN MÃI
Tặng kèm 1 bộ phím + Chuột
13.600.000 VNĐ
Mã Sản Phẩm
B11- Bảo hành 36T

 

About admin

Check Also

Máy Tính Để Bàn i3 Văn Phòng PC1015