"may vi tinh "phong net dat chuan "vi tinh sai gon

 • lam ban phong net dep
 • Mo hinh phong net game center 01
 • Mo hinh phong net game center 02
 • Mo hinh phong net game center 03
 • Mo hinh phong net game center 04
 • Mo hinh phong net game center 05
 • phong net vip dat chuan 01
 • phong net vip dat chuan chat luong 02
 • phong net vip dat chuan chat luong 03
 • phong net vip dat chuan chat luong 04
 • phong net vip dat chuan chat luong 05

may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • May vi tinh A11
  • CPU
  • G1610(2M / 2.60 GHz)
  • Mainboard
  • Chipset H61 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 2Gb/1333
  • HDD
  • Seagate 160Gb Sata
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 3.890.000 VNĐ
3.890.000

Máy vi tính để bàn – A11

 • G1610(2M / 2.60 GHz)
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A12
  • CPU
  • G860 (3M, 3.00 GHz)
  • Mainboard
  • Chipset H61 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 2Gb/1333
  • HDD
  • Seagate 160Gb Sata
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 4.290.000 VNĐ
4.290.000

Máy tính để bàn – A12

 • G860 (3M, 3.00 GHz)
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A13
  • CPU
  • G2020 (3M, 2.90 GHz)
  • Mainboard
  • Chipset H61 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 2Gb/1333
  • HDD
  • Seagate 160Gb Sata
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 4.340.000 VNĐ
4.340.000

Máy tính để bàn – A13

 • G2020 (3M, 2.90 GHz)
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A14
  • CPU
  • G2030 (3M, 3.00 GHz)
  • Mainboard
  • Chipset H61 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 2Gb/1333
  • HDD
  • Seagate 160Gb Sata
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 4.290.000 VNĐ
4.290.000

Máy tính để bàn- A14

 • G2030 (3M, 3.00 GHz)
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A15
  • CPU
  • Intel pentium G2030 (3M, 3.00 GHz)
  • Mainboard
  • Chipset H61 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 2Gb/1333
  • HDD
  • Seagate 250 Sata 3
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 4.530.000 VNĐ
4.530.000

Máy tính để bàn- A15

 • Intel pentium G2030 (3M, 3.00 GHz)
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A01
  • CPU
  • G1620 2.7 GHz,2M/1333
  • Mainboard
  • CHIP Intel H61 SK 1155
  • Ram
  • RAM 2G/1333
  • HDD
  • Seagate 160Gb Sata
  • VGA
  • 1.5G Onboard
  • Màn hình
  • LCD DELL 17 inch
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 5.590.000 VNĐ
5.590.000

Máy tính để bàn– A01

 • G1620 2.7 GHz,2M/1333
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A03
  • CPU
  • E4300 1.80 GHz, 800/2M
  • Mainboard
  • CHIP Intel G41 SK 775
  • Ram
  • RAM 2G/1333
  • HDD
  • Seagate 80Gb Sata
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 3.020.000 VNĐ
3.020.000

Máy vi tính – A03

 • E4300 1.80 GHz, 800/2M
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A04
  • CPU
  • E5200 2.50 GHz/ 800/2M
  • Mainboard
  • ChipCHIP Intel G41 SK 775
  • Ram
  • RAM 2G/1333
  • HDD
  • Seagate 80Gb Sata
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 3.130.000 VNĐ
3.130.000

Máy vi tính – A04

 • E5200 2.50 GHz/ 800/2M
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A05
  • CPU
  • E5200 2.50 GHz/ 800/2M
  • Mainboard
  • CHIP Intel G41 SK 775
  • Ram
  • RAM 2Gb/1333
  • HDD
  • Seagate 160Gb Sata
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 3.430.000 VNĐ
3.430.000

Máy vi tính – A05

 • E5200 2.50 GHz/ 800/2M
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A06
  • CPU
  • E6600 2.4GHz/4M
  • Mainboard
  • Chipset G41 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 2Gb/1333
  • HDD
  • Seagate 160Gb Sata
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 3.300.000 VNĐ
3.300.000

Máy vi tính – A06

 • E6600 2.4GHz/4M
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A07
  • CPU
  • E7400 2.80 GHz/3M/1066
  • Mainboard
  • Chipset G41 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 2Gb/1333
  • HDD
  • Seagate 160Gb Sata
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 3.520.000 VNĐ
3.520.000

Máy vi tính – A07

 • E7400 2.80 GHz/3M/1066
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A08
  • CPU
  • E8400 3.00 GHz/1333/6M
  • Mainboard
  • Chipset G41 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 2Gb/1333
  • HDD
  • Seagate 160Gb Sata
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 3.750.000 VNĐ
3.750.000

Máy tính để bàn– A08

 • E8400 3.00 GHz/1333/6M
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A09
  • CPU
  • E8400 3.00 GHz/1333/6M
  • Mainboard
  • Chipset G41 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 4Gb/1333
  • HDD
  • Seagate 160Gb Sata
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 4.270.000 VNĐ
4.270.000

Máy vi tính – A09

 • E8400 3.00 GHz/1333/6M
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A10
  • CPU
  • Q8200 2.33 GHz, 1333/4M
  • Mainboard
  • Chipset G41 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 2Gb/1333
  • HDD
  • Seagate 160Gb Sata
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 4.170.000 VNĐ
4.170.000

Máy vi tính – A10

 • Q8200 2.33 GHz, 1333/4M
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • B05
  • CPU
  • G2020(3M Cache, 2.90 GHz)
  • Mainboard
  • H61/DDR3 - Asus, Gigabyte, Socket 1155
  • Ram
  • DDR3 - 2g/1333
  • HDD
  • 160Gb Sata II Seagate
  • VGA
  • 1.5GB Full Onboard
  • Màn hình
  • Màn hình LCD 18.5 inch Dell
  • Case – Nguồn
  • 700w
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng kèm phím chuột
  • Giá
  • 6.300.000 VNĐ
6.300.000

Bộ máy tính B05

 • G2020(3M Cache, 2.90 GHz)
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • B04
  • CPU
  • G2020(3M Cache, 2.90 GHz)
  • Mainboard
  • H61/DDR3 - Asus, Gigabyte, Socket 1155
  • Ram
  • DDR3 - 2g/1333
  • HDD
  • 250Gb Sata III Seagate
  • VGA
  • 1.5GB Full Onboard
  • Màn hình
  • LCD 17 Dell
  • Case – Nguồn
  • Nguồn 700w-Case đẹp
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng kèm phím chuột
  • Giá
  • 5.900.000 VNĐ
5.900.000

Bộ máy tính B04

 • G2020(3M Cache, 2.90 GHz)
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • B03
  • CPU
  • G630 - 2.7/3M/1066 SK1155
  • Mainboard
  • H61/DDR3 - Asus, Gigabyte, Socket 1155
  • Ram
  • DDR3 - 2g/1333
  • HDD
  • 160Gb Sata II Seagate
  • VGA
  • 1.5GB Full Onboard
  • Màn hình
  • LCD 17 Dell
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng kèm phím chuột
  • Giá
  • 5.500.000 VNĐ
5.500.000

Bộ máy tính B03

 • G630 - 2.7/3M/1066 SK1155
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • B02
  • CPU
  • G550 - 2.6/2M/1066 SK1155
  • Mainboard
  • H61/DDR3 - Asus, Gigabyte, Socket 1155
  • Ram
  • DDR3 - 2g/1333
  • HDD
  • 80Gb Sata II Seagate
  • VGA
  • 1.5GB Full Onboard
  • Màn hình
  • LCD 17 Dell
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng kèm phím chuột
  • Giá
  • 4.900.000 VNĐ
4.900.000

Máy tính bộ B02

 • G550 - 2.6/2M/1066 SK1155
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • C01
  • CPU
  • Core 2- E7300/2.6/3M
  • Mainboard
  • Chipset G41 / DDR3
  • Ram
  • DDR3 - 2g/1333 KINGMAX
  • HDD
  • 80Gb Sata II Seagate hoặc Samsung
  • VGA
  • 1GB Full Onboard
  • Màn hình
  • LCD 17 Dell
  • Case – Nguồn
  • 700w
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng kèm phím chuột
  • Giá
  • 4.500.000 VNĐ
4.500.000

Máy tính nguyên bộ – B01

 • Core 2- E7300/2.6/3M
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • 09
  • CPU
  • G860 3.0/3M/1066 SK1155
  • Mainboard
  • H61/DDR3 - Asus, Gigabyte, Socket 1155
  • Ram
  • DDR3 - 4g/1333
  • HDD
  • 250Gb Sata II Seagate
  • VGA
  • DDR3 2GB/128bit Card rời
  • Case – Nguồn
  • Nguồn 700w-Case đẹp
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng kèm phím chuột
  • Giá
  • 6.700.000 VNĐ
6.700.000

Máy tính chơi game 09

 • G860 3.0/3M/1066 SK1155
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • 08
  • CPU
  • G860 3.0/3M/1066 SK1155
  • Mainboard
  • H61/DDR3 - Asus, Gigabyte, Socket 1155
  • Ram
  • DDR3 - 2g/1333
  • HDD
  • 160Gb Sata II Seagate
  • VGA
  • VGA rời 1GB
  • Case – Nguồn
  • Nguồn 700w-Case đẹp
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng kèm phím chuột
  • Giá
  • 5.500.000 VNĐ
5.500.000

Máy tính Chơi Game 08

 • G860 3.0/3M/1066 SK1155
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • 07
  • CPU
  • Core 2 8400/3.0/6M/1333
  • Mainboard
  • Intel Chipset G41 / DDR3
  • Ram
  • DDR3 - 2g/1333
  • HDD
  • 160Gb Sata II Seagate
  • VGA
  • DDR3 1GB Card rời
  • Case – Nguồn
  • Nguồn 700w-Case đẹp
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng kèm phím chuột
  • Giá
  • 4.700.000 VNĐ
4.700.000

Máy tính chơi game 07

 • Core 2 8400/3.0/6M/1333
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • 06
  • CPU
  • Core 2 E8400/3.0/6M/1333
  • Mainboard
  • Intel Chipset G41 / DDR3
  • Ram
  • DDR3 - 2g/1333
  • HDD
  • 160Gb Sata II Seagate
  • VGA
  • 1GB Full Onboard
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng kèm phím chuột
  • Giá
  • 3.900.000 VNĐ
3.900.000

Máy tính chơi game 06

 • Core 2 E8400/3.0/6M/1333
may-vi-tinh
  • CPU
  • Intel G3220 (3.0GHz/ 3M)
  • Mainboard
  • Chipset H81 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 2Gb/1333
  • VGA
  • VGA rời DDR3 2GB/128bit
  • Case – Nguồn
  • 700W
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng kèm phím + chuột
  • Giá
  • 0 VNĐ
0

Máy tính chơi game 05

 • Intel G3220 (3.0GHz/ 3M)
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • 1
  • CPU
  • G1610 (2.6G/ 2M/ 1155)
  • Mainboard
  • Chipset H61 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 4Gb/1333
  • VGA
  • 1.5G Onboard
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Giá
  • 3.950.000 VNĐ
3.950.000

Máy tính chơi game 01

 • G1610 (2.6G/ 2M/ 1155)
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • 2
  • CPU
  • G2030 (3.1G/ 3M/ 1155)
  • Mainboard
  • Chipset H61 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 2Gb/1333
  • VGA
  • Gigabyte D3 1GI –1GB DDR 3 VGA rời
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Giá
  • 4.480.000 VNĐ
4.480.000

Máy Tính chơi game 02

 • G2030 (3.1G/ 3M/ 1155)
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • May tinh phong net 3
  • CPU
  • G2030 (3.1G/ 3M/ 1155)
  • Mainboard
  • Chipset H61 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 4Gb/1333
  • VGA
  • Gigabyte GV 2GB DDR 3 VGA rời
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Giá
  • 5.940.000 VNĐ
5.940.000

Máy tính chơi game 03

 • G2030 (3.1G/ 3M/ 1155)
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • 4
  • CPU
  • I3 3220 3.2g/3M
  • Mainboard
  • Chipset H61 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 4Gb/1333
  • VGA
  • Gigabyte D3–1GB DDR 3 VGA rời
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Giá
  • 6.320.000 VNĐ
6.320.000

Máy tính chơi game 04

 • I3 3220 3.2g/3M
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • 5
  • CPU
  • I3 3220 3.2G/3M
  • Mainboard
  • Chipset Intel H41 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 4Gb/1333
  • VGA
  • Gigabyte - 2GB DDR 3 VGA rời
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Giá
  • 7.250.000 VNĐ
7.250.000

Máy tính chơi game

 • I3 3220 3.2G/3M
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A16
  • CPU
  • i3-2100 (3M, 3.10 GHz)
  • Mainboard
  • Chipset H61 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 2Gb/1333
  • HDD
  • Seagate 250 Sata 3
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 5.780.000 VNĐ
5.780.000

Máy tính văn phòng – A16

 • i3-2100 (3M, 3.10 GHz)
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A17
  • CPU
  • core i3-2120 (3M, 3.30 GHz)
  • Mainboard
  • Chipset H61 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 2Gb/1333
  • HDD
  • Seagate 250 Sata 3
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 5.800.000 VNĐ
5.800.000

Máy vi tính văn phòng – A17

 • core i3-2120 (3M, 3.30 GHz)
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A18
  • CPU
  • i3-3220 (3M, 3.30 GHz)
  • Mainboard
  • Chipset H61 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 2Gb/1333
  • HDD
  • Seagate 250 Sata 3
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 5.950.000 VNĐ
5.950.000

Máy tính văn phòng – A18

 • i3-3220 (3M, 3.30 GHz)
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A19
  • CPU
  • i3-3240 (3M, 3.40 GHz)
  • Mainboard
  • Chipset H61 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 2Gb/1333
  • HDD
  • Seagate 250 Sata 3
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 5.990.000 VNĐ
5.990.000

Máy tính văn phòng – A19

 • i3-3240 (3M, 3.40 GHz)
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A20
  • CPU
  • i3-3240 (3M, 3.40 GHz)
  • Mainboard
  • Chipset H61 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 2Gb/1333
  • HDD
  • Seagate 500G Sata 3
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 6.250.000 VNĐ
6.250.000

Máy tính văn phòng – A20

 • i3-3240 (3M, 3.40 GHz)
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A21
  • CPU
  • core i5-2390 (3M,3.50 GHz)
  • Mainboard
  • Chipset H61 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 2Gb/1333
  • HDD
  • Seagate 250G Sata 3
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 7.000.000 VNĐ
7.000.000

Máy tính để bàn – A21

 • core i5-2390 (3M,3.50 GHz)
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A22
  • CPU
  • i5-2500 (6M,3.70 GHz)
  • Mainboard
  • Chipset H61 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 2Gb/1333
  • HDD
  • Seagate 250G Sata 3
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 7.250.000 VNĐ
7.250.000

Máy tính để bàn – A22

 • i5-2500 (6M,3.70 GHz)
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A23
  • CPU
  • i5-2400S (6M,3.30 GHz)
  • Mainboard
  • Chipset H61 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 2Gb/1333
  • HDD
  • Seagate 250G Sata 3
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 7.100.000 VNĐ
7.100.000

Máy tính để bàn – A23

 • i5-2400S (6M,3.30 GHz)
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A24
  • CPU
  • i5-3340 (6M,3.30 GHz)
  • Mainboard
  • Chipset H61 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 2Gb/1333
  • HDD
  • Seagate 250G Sata 3
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 7.600.000 VNĐ
7.600.000

Máy tính để bàn – A24

 • i5-3340 (6M,3.30 GHz)
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A25
  • CPU
  • i5-3340 (6M,3.30 GHz)
  • Mainboard
  • Chipset H61 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 2Gb/1333
  • HDD
  • Seagate 250G Sata 3
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 7.850.000 VNĐ
7.850.000

Máy tính để bàn – A25

 • i5-3340 (6M,3.30 GHz)
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A26
  • CPU
  • i7-3770 (8M,3.90 GHz)
  • Mainboard
  • Chipset H61 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 2Gb/1333
  • HDD
  • Seagate 500G Sata 3
  • VGA
  • 1.5G Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 11.250.000 VNĐ
11.250.000

Máy tính để bàn – A26

 • i7-3770 (8M,3.90 GHz)
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A27
  • CPU
  • i7-3770 (8M,3.90 GHz)
  • Mainboard
  • Chipset H61 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 4Gb/1333
  • HDD
  • Seagate 500G Sata 3
  • VGA
  • 1.5G Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 11.700.000 VNĐ
11.700.000

Máy tính để bàn – A27

 • i7-3770 (8M,3.90 GHz)
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A28
  • CPU
  • i7-3770 (8M,3.90 GHz)
  • Mainboard
  • Chipset H61 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 4Gb/1333
  • HDD
  • Seagate 1TB Sata 3
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 12.100.000 VNĐ
12.100.000

Máy tính để bàn – A28

 • i7-3770 (8M,3.90 GHz)
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A29
  • CPU
  • i7-4770K (8M,3.90 GHz)
  • Mainboard
  • Chipset H81 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 4Gb/1333
  • HDD
  • Seagate 500G Sata 3
  • VGA
  • 1.5G Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 13.500.000 VNĐ
13.500.000

Máy tính để bàn – A29

 • i7-4770K (8M,3.90 GHz)
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • A30
  • CPU
  • i7-4770K (8M,3.90 GHz)
  • Mainboard
  • Chipset H81 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 8Gb/1333
  • HDD
  • Seagate 500G Sata 3
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa bao gồm màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 14.700.000 VNĐ
14.700.000

Máy tính để bàn – A30

 • i7-4770K (8M,3.90 GHz)
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • B01
  • CPU
  • E4300
  • Mainboard
  • Chipset 31 DDR2
  • Ram
  • DDRAM 1Gb/800
  • HDD
  • 80Gb Sata II Seagate
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa có màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 1.980.000 VNĐ
1.980.000
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • B02
  • CPU
  • E5200/2.5Ghz/2M
  • Mainboard
  • Chipset G41 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 2Gb/1333
  • HDD
  • 80Gb Sata II Seagate
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng
  • Bảo Hành
  • 12 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 2.400.000 VNĐ
2.400.000

Máy vi tính cũ – C02

 • E5200/2.5Ghz/2M
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • B03
  • CPU
  • E6600
  • Mainboard
  • Chipset G41 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 2Gb/1333
  • HDD
  • 80Gb Sata II Seagate
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa có màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 2.600.000 VNĐ
2.600.000
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • C04
  • CPU
  • E7400
  • Mainboard
  • Chipset G41 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 2Gb/1333
  • HDD
  • 160Gb Sata II Seagate
  • VGA
  • 160Gb Sata II Seagate
  • Màn hình
  • Máy chưa có màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 12 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 2.800.000 VNĐ
2.800.000
may-vi-tinh
  • Mã sản phẩm
  • C05
  • CPU
  • E8200
  • Mainboard
  • Chipset G41 DDR3
  • Ram
  • DDRAM 2Gb/1333
  • HDD
  • 160Gb Sata II Seagate
  • VGA
  • 1024MB Onboard
  • Màn hình
  • Máy chưa có màn hình
  • Case – Nguồn
  • 700W, Case đẹp , cứng, sang trọng
  • Bảo Hành
  • 12 Tháng
  • Khuyến Mãi
  • Tặng phím + chuột
  • Giá
  • 3.200.000 VNĐ
3.200.000
Màn hính máy tính
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
Màn hình máy tính
  • Bảo Hành
  • 36 Tháng
màn hình máy tính
  • Mã sản phẩm
  • Dell 19
  • CPU
  • 0
  • Mainboard
  • 0
  • Màn hình
  • Dell 19 inch
  • Bảo Hành
  • 12 Tháng
  • Giá
  • 1.950.000 VNĐ
1.950.000
màn hình máy tính
  • Mã sản phẩm
  • Dell 17
  • CPU
  • 0
  • Mainboard
  • 0
  • Màn hình
  • Dell 17 inch
  • Bảo Hành
  • 12 Tháng
  • Giá
  • 1.390.000 VNĐ
1.390.000
màn hình máy tính
  • Mã sản phẩm
  • SS 17
  • CPU
  • 0
  • Bảo Hành
  • 24 Tháng
  • Giá
  • 1.650.000 VNĐ
1.650.000

Vi tinh gia re |Phan mem ke toan smart |Thiet ke phong net dep |phong net